Tại Gốm Mỹ, ban lãnh đạo công ty ý thức được rằng văn hóa thực sự của một công ty, sự gắn bó thực sự của các thành viên với công ty, với nhau phải được thực hiện từ những hoạt động chiều sâu chứ không phải là những hoạt động bề nổi.

Đãi ngộ với nhân sự

Đây là vấn đề đầu tiên, cũng là vấn đề trước nhất và công ty luôn chú ý để xây dựng một nền văn hóa bền vững cho chính mình. Chính sách đãi ngộ nhân sự luôn được đặt ra đề bài làm sao để nhân sự thực sự muốn gắn bó lâu dài, thậm chí cả đời với công ty. Công việc, thu nhập, lộ trình phát triển cho mỗi vị trí đều phải phù hợp, nếu nhân sự không thể làm được quản lý, thì có thể thể phát triển lên làm chuyên viên các cấp độ, có đãi ngộ tương xứng với năng lực… Mục tiêu mà công ty luôn hướng tới đó chính là sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên với công ty.

Gắn kết để cùng nhau phát triển

Chúng tôi kết nối tinh thần không chỉ bằng những hoạt động truyền thông nội bộ như các giải bóng đá giao hữu giữa các nhà máy, các hoạt động văn nghệ ngày 8/3, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6…mà nằm ở chính giá trị cốt lõi của công ty. Ở đó giá trị cốt lõi của công ty, VHDN được toàn thể nhân sự, góp ý, thống nhất là liên tục thể hiện ở bên trong, cũng như bên ngoài công ty. Và nhân sự của công ty được kết nối với nhau với nhau bằng chính giá trị cốt lõi đã được thống nhất đó. Trong các phòng ban, nhân sự gắn bó và quan tâm tới nhau như trong một gia đình. Trong phòng có nhân sự không may bị tai nạn hay mất đi người thân, gia đình lại neo người, thì người trong phòng sẵn sàng đứng vào lo liệu công việc cho nhân sự đó như người thân trong gia đình… Vì mỗi nhân sự đều thấm nhuần tư tưởng: mỗi nhân viên của công ty là một thành viên của một đại gia đình, là đại sứ thương hiệu, là một nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng của công ty…

Nguồn: GomMy.com.vn